گروه تولیدی کفش لیموطب

مسئول ارائه ...آقای ۰۰۰
آدرس

معالی آباد مجتمع مسکونی امام رضا

تلفن۰۹۱۰۸۳۸۸۸۰۴
شرح جنس و خدمات قابل ارائهانواع کیف و کفش
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیاناقساط ۶ ماهه-بدون سود
محصولات غرفه
  • محصولات غرفه