فروشگاه عینک لایت

مسئول ارائهآقای قربانی
آدرس

فلکه ستاد-اول مشیر فاطمی

تلفن۰۹۱۷۶۳۲۶۳۹۳
شرح جنس و خدمات قابل ارائهعرضه ی انواع عینک طبی و آفتابی
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیان اقساط ۶ تا ۸ ماهه-بدون سود