الکترو موتور پیچی ابراهیمی

مسئول ارائه ...آقای ابراهیمی
آدرس

شریف آباد بلوار اتحاد نبش کوچه ۵۴۱

تلفن۰۹۱۷۹۰۹۱۶۶۷
شرح جنس و خدمات قابل ارائهتعمیر انواع لوازم منزل و موتورهای تک فاز و سه فاز
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیان۰۰۰۰۰
محصولات غرفه
  • محصولات غرفه