فرش پذیرایی

مسئول ارائه ...آقای پذیرایی
آدرس

خیابان زرهی -روبه روی شبان

تلفن ۰
شرح جنس و خدمات قابل ارائهانواع فرش و گلیم فرش
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیاناقساط ۱۸ ماهه-بدون سود
محصولات غرفه
  • محصولات غرفه