فرش وزرا

مسئول ارائه ... 
آدرس

چهارراه تحویلی -آخر خیابان لاله- مدرسه سادات

تلفن۰۹۱۷۱۱۱۴۸۶۵
شرح جنس و خدمات قابل ارائهانواع فرش و گلیم فرش
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیاناقساط ۱۵ ماهه-بدون سود
محصولات غرفه
  • محصولات غرفه