فرش اردهال مشهد

مسئول ارائه ...آقای خورسندیان
آدرس

بلوار زند -جنب هتل پارس

تلفن۰۷۱۳۲۳۴۵۷۶۹
شرح جنس و خدمات قابل ارائهانواع فرش و گلیم فرش
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیاناقساط ۱۵ ماهه-بدون سود
محصولات غرفه
  • محصولات غرفه