خدمات بیمه ملت

مسئول ارائهخانم  ابراهیمی
آدرس

فروشگاه فرهنگیان ناحیه ۴ شیراز

تلفن ۰۹۱۷۰۰۰۰۰۰۰
شرح جنس و خدمات قابل ارائهانواع خدمات بیمه
شرح تسهیلات و تخفیفات ویژه ی فرهنگیان اقساط ۱۰ ماهه

از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
ساعت کاری به صورت یکسره ۹ صبح تا ۲۲ حتی روز های تعطیل

محصولات غرفه
  • محصولات غرفه